VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. 296 „Dėl Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos steigimo“

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr.585 „Dėl Molo , Pilies ir Malkų įlankos pasienio kontrolės punktų įsteigimo Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 389 „Dėl Šengeno priemonės programos patvirtinimo“

 SUSISIEKIMO MINISTRO ĮSAKYMAI

1.  2020 m. lapkričio 19 d. Nr. 3-701 "Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3-399" Dėl Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 2.  2017 m. balandžio 5 d. Nr. 3-153 "Dėl Pasienio kontrolės punktų plėtros komisijos sudarymo"

3. 2018 m. gegužės 11 d. Nr. 3-225 "Dėl pasienio kontrolės punktų darbo laiko, leidžiamų asmenų ir transporto priemonių vykimo per juos būdų sąrašo patvirtinimo"

 

 DIREKCIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

1.  Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės

2. Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną Medininkų pasienio kontrolės punkte, eilių formavimo, registravimo ir reguliavimo tvarkos vykdymo aprašas

3.  Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną Lavoriškių pasienio kontrolės punkte, eilių formavimo, registravimo ir reguliavimo, naudojant eilių valdymo informacinę sistemą, tvarkos vykdymo aprašas.

4. Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas

5. Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklės

6. Mokėjimo už pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos elektroninę paslaugą aprašas

7. Mokėjimo už pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos elektroninę paslaugą dydžio nustatymo aprašas

8. Transporto priemonių laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną Kybartų pasienio kontrolės punkte eilių formavimo registravimo ir reguliavimo tvarkos vykdymo aprašas

9. Transporto priemonių laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną Šalčininkų pasienio kontrolės punkte eilių formavimo registravimo ir reguliavimo tvarkos vykdymo aprašas

10. Asmenų aptarnavimo Pasienio kontrolės punktų direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašas

11. Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 

12. Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigybių lygių struktūros ir pareiginių algų koeficinetų intervalų patvirtinimo struktūra

13. Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dibančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas 

14. Aikštelių pritaikymo ir naudojimo transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių formavimo ir registravimo poreikiams, atrankos metodika

Atnaujinimo data: 2024-02-27