Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigybių vidutinis darbo užmokestis

                                                       (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę eurais neatskaičius mokesčių) 

 

 Pareigybė                                                                    Darbuotojų, einančių vienodas pareigas,  skaičius        Vidutinis darbo užmokestis
 

         

2022 m.              

 

 

2023  m. I ketv.         

 

2023  m. II ketv.     

           

 2023  m. III ketv. 

 

2023 m. IV ketv.

  
Direktorius1 

 4.561,20   

 

       4.687,20   

 4.687,20     4.726.26    4 726.26      
Direktoriaus pavaduotojas1 

 3.753,22   

 

       4.094,98   

4.126,97    4.126.97    4 126.97      
Skyriaus vedėjas3 

 2.498,71  

 

      2.837,49      

 2.837,49     2.837.50     2 846.48      
Patarėjas4 

 2.218,52   

 

      2.477,06   

2.482,17    2.482.17    2 482.17      
Vyriausiasis specialistas 10 

  1.868,66     

 

      2.005,88     

 2.007,96    2.007.96    2 007.96      

Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 

Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigybių lygių struktūros ir pareiginių algų koeficinetų intervalų patvirtinimo struktūra

Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dibančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas 

Atnaujinimo data: 2024-02-01