Klausimai

Prašome užduoti klausimus ir siųsti el. paštu [email protected]

Dėl Lietuvos Respublikos sienos kirtimo


Pagal Lietuvos Respublikos Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2848; 2004, Nr. 171-6321) 5 str. 1 d. 2 p. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos atlieka asmenų ir transporto priemonių, kertančių valstybės sieną, kontrolę. Iškilus klausimams dėl valstybės sienos kirtimo išvažiuojant ar įvažiuojant į Lietuvos Respubliką prašome kreiptis į Valstybės sienos apsaugos tarnybą adresu: Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius; tel. (+370 5)271 9305; faks. (+370 5) 271 9306; www.pasienis.lt

Valstybės sienos kirtimo be eilės atvejai

Informaciją, kas ir kokia tvarka gali kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną nelaukdamas eilėje, galima rasti čia (plačiau..)

Atnaujinimo data: 2023-09-11