Informacijos apie asmenį surinkimas

Rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį yra privalomas, kai asmuo pretenduoja į direktoriaus pavaduotojo arba skyriaus vedėjo pareigybes direkcijoje.

Atnaujinimo data: 2023-09-11