Pasienio kontrolės punktų ir aikštelių turto valdymas ir priežiūra

Direkcija vykdo pasienio kontrolės punktų, esančių direkcijos apskaitoje ir atskaitomybėje, turto valdymą bei jo priežiūrą:
1.   Efektyviai naudoja ir valdo patikėjimo ir panaudos teise perduotą valstybės turtą;
2.  Teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo direkcijos statinių ir patalpų priežiūros darbams, susijusiems su turto valdymu bei naudojimu, finansuoti;
3.   Užtikrina, kad visi direkcijos apskaitoje ir atskaitomybėje esantys statiniai, pastatai ir inžineriniai tinklai būtų eksploatuojami laikantis techninio eksploatavimo normų bei taisyklių, taip pat darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos norminių teisės aktų reikalavimų;
4.   Organizuoja ir vykdo statinių priežiūrą ir kitokį tvarkymą;
5.   Sudaro reikalingas sutartis, susijusiais su statinių ir žemės sklypų valdymu, naudojimu, priežiūra ar kitokiu tvarkymu;
6.  Teisės aktų nustatytąja tvarka suteikia valstybės institucijoms ar ūkio subjektams patalpas pagal nuomos ar panaudos sutartis;
7.   Sudaro sutartis arba suteikia teisę statinių ar patalpų naudotojams sudaryti reikalingas sutartis dėl elektros energijos, ryšių, vandens, dujų tiekimo, biologinių ir lietaus vandens valymo įrenginių priežiūros bei kitas sutartis, susijusias su statinių ar patalpų eksploatavimu;
8.   Susisiekimo ministro nustatyta tvarka bendradarbiauja su pasienio kontrolės punktuose patikrinimą atliekančiomis valstybės institucijomis pasienio kontrolės punktų turto valdymo ir priežiūros klausimais.

Atnaujinimo data: 2023-09-11