Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Įgaliotasis asmuo, paskirtas vykdyti privačių interesų deklaracijų duomenų stebėseną ir kontrolę, - Administravimo skyriaus vedėja Gabija Daškevičienė, tel. (8 5) 243 0614, el. p. [email protected] 

Atnaujinimo data: 2023-09-11