Korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams. Korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, konkurenciją, verslo sąlygas, stabdantis ekonomikos plėtrą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės institucijų stabilumui ir visuomenės moralei.

2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 3-585 "Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių svarbiausių atsparumo korupcijai dokumentų patvirtinimo"

2021 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 3-491 "Dėl Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3-585 "Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių svarbiausių atsparumo korupcijai dokumentų patvirtinimo" pakeitimo:

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių dovanų politikos gairės .

2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių darbuotojų elgesio kodeksas .

3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių atsparumo korupcijai politika.

4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių veiklos partnerių elgesio kodeksas.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3-343

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2021-2022 m. priemonių planas

 Lietuvos Respublikos korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba

Specialiųjų tyrimų tarnyba

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę Pasienio kontrolės punktų direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos atsakinga Administravimo skyriaus vedėja Gabija Daškevičienė tel. (8 5) 243 0614

Pranešti apie korupcijos atvejus galite ir Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie SM telefonu 8 5 262 0061

Atnaujinimo data: 2023-09-11