>

Susitarimas dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių