Pasienio kontrolės punktų strategijos įgyvendinimo priemonių vykdymas

1.   Dalyvauja rengiant pasienio kontrolės punktų plėtros strateginį planą bei jo įgyvendinimo priemones.
2.   Rengia dokumentus Europos Sąjungos finansinei paramai gauti.

Atnaujinimo data: 2023-09-11