BDAR
gdpr

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus


Valstybės tarnautojams nustatytos užduotys

 

 

 

Mindaugas Zobiela Direktorius 1. Užtikrinti, kad Medininkų PKP rekonstrukcijos darbai bus toliau vykdomi pagal projekto įgyvendinimo grafiką.
2 Organizuoti Kybartų pasienio kontrolės punkto laikinos infrastruktūros ES atvykimo - išvykimo sistemai įrengti ir įdiegti statybos darbus. 
3 Parengti saulės elektrinių įrengimo PKP, siekiant sumažinti energijos sunaudojimą, studiją.
   
   
Rimantas  Šatkauskas 1 Medininkų PKP statybos modernizavimo darbų kooridnavimas
2.

Parengti Direkcijos 2023-2025  metų valstybės investicijų programą Susisiekimo ministerijos nustatytais terminais.

3.

Kybartų PKP laikinos infrastruktūros AIS sukūrimas

4.

Sutvarkyti Tverečiaus PKP  eksploatavimo metu nustatytus garantinio laikotarpio statybos defektus (Stogas atliktas nekokybiškai ir į patalpas sunkiasi vanduo).

 
Ina Paušienė Vyresnioji patarėja 1.

Parengti 2021 metų veiklos plano ataskaitą.

2.

Parengti Susisiekimo ministerijos 2023 – 2024 metų strateginio veiklos plano programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ Direkcijos dalį.

3. Vykdyti sutarčių vykdymo kontrolę
4. Atlikti ilgalaikio turto išlaikymo išlaidų analizę.
   

 

Rolandas Baltušninkas


 
Vedėjas


 
1. Europos Sajungos atvykimo – išvykimo sistemos (AIS) diegimui reikalingos infrastrukturos pritaikymo pasienio kontroles punktuose statybos darbu pagal 2020-10-09 pasirašytas statybos – rangos sutartis Nr. 4-89; Nr. 4-90; Nr. 4-91; Nr. 4-92; Nr. 4-93; Nr. 4-94 bei papildomus susitarimus del papildomų darbu koordinavimas.
2. Europos Sajungos atvykimo – išvykimo sistemos (AIS) diegimui reikalingos minimalios laikinosios infrastrukturos Kybartu PKP rangos darbu pirkimas, siulymu teikimas rengiant pirkimo dokumentus.
3.

Direkcijos 2022 metų viešųjų pirkimų plano rengimo koordinavimas.

4. Stacionarios radiacines kontroles irangos pavojaus signalo atkartojimo sistemu idiegimas Rambyno, Panemunes, Raigardo ir Šalcininku pasienio kontroles punktuose (toliau – PKP).
    5. PKP apsaugos zonu planu parengimo (igyvendinant Lietuvos Respublikos specialiuju žemes naudojimo salygu istatymo nuostatas), pirkimu bei šiu paslaugu atlikimo organizavimas ir koordinavimas.
       
Rolanda Sabutienė


 
Patarėja


 
1. Direkcijos mažos vertės pirkimų metinės ataskaitos parengimas.
2.

Direkcijos 2022 metų viešųjų pirkimų plano parengimas.

3. ES paramos lėšomis finansuojamo projekto Nr. ENI-LLB-0-250 „Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas“ koordinavimas, projekto įgyvendinimo veiklų ataskaitų, mokėjimo prašymų teikimas JTS.
4. Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo analizė ir naujos redakcijos projekto parengimas
       
Rolandas Galdikas Vyriausiasis specialistas 1.

Kuruoti Europos Sąjungos atvykimo – išvykimo sistemos diegimui reikalingos infrastruktūros pritaikymo pasienio kontrolės punktuose pagal 2020-10-09 statybos rangos sutartis Nr. 4-89; Nr. 4-90; Nr. 4-91; Nr. 4-92; Nr. 4-93; Nr. 4-94 ir jų papildymus statybos darbų eigą, atliekamų darbų kokybę, sekti darbų eigos atitikimą kalendoriniam grafikui, tarpinių atliktų darbų kiekių ir aktų atitikimą sutarties sąmatai.

2. Kuruoti Europos Sąjungos atvykimo – išvykimo sistemos diegimui reikalingos infrastruktūros pritaikymo Kybartų pasienio kontrolės punkte projekto vykdymą t. y. statybos darbų eigą, atliekamų darbų kokybę, sekti darbų eigos atitikimą kalendoriniam grafikui, tarpinių atliktų darbų kiekių ir aktų atitikimą sutarties sąmatai.
3.

Techninių specifikacijų ir darbų kiekių žiniaraščių parengimas ar parengimo organizavimas statybos - remonto darbų regionuose pirkimams (pagal poreikį ir atsižvelgiant į 2022 metams skirtas lėšas).

4.

2022 metais reikalingų atlikti statybos remonto darbų pasienio kontrolės punktuose įgyvendinimo koordinavimas (pagal poreikį ir atsižvelgiant į skirtas lėšas).

 

Darius Račkauskas

 
Vedėjas

 
1.  Organizuoti ir atlikti Vartų, vartų įrangos remonto ir priežiūros paslaugų teikimo viešąjį pirkimą.
2.  Organizuoti ir atlikti Pavojingų ir probleminių atliekų tvarkymo paslaugų viešąjį pirkimą.
3. Organizuoti Pasienio kontrolės punktų apsauginės signalizacijos sistemų, gaisrinės signalizacijos sistemų, kompiuterinių ir telefoninių tinklų, vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemų, įeigos kontrolės sistemų, eismo reguliavimo sistemų, automatinių kelio užtvarų, šviesoforų priežiūros, remonto ir įsigijimo bei priverstinio transporto priemonių stabdymo įrenginių priežiūros ir remonto paslaugų teikimo viešojo pirkimo sąlygų parengimą, jas pateikti tvirtinimui.
Arvydas Overlingas
 
Vyriausiasis specialistas 1. Įvykdyti Internetinio ryšio, skirto vaizdo stebėjimui 9-iuose pasienio kontrolės punktuose, paslaugų viešąjį pirkimą.
2.

Parengti pirkimo sąlygas, jas pateikti tvirtinti direktoriui ir CVP IS priemonėmis paskelbti  Pasienio kontrolės punktų apsauginės signalizacijos sistemų, gaisrinės signalizacijos sistemų, kompiuterinių ir telefoninių tinklų, vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemų, įeigos kontrolės sistemų, eismo reguliavimo sistemų, automatinių kelio užtvarų, šviesoforų priežiūros, remonto ir įsigijimo bei priverstinio transporto priemonių stabdymo įrenginių priežiūros ir remonto paslaugų teikimo viešąjį pirkimą.

3.

Parengti pirkimo sąlygas, jas pateikti tvirtinti direktoriui ir CVP IS priemonėmis paskelbti Vandens (lietaus) nuotekų valymo  įrenginių aptarnavimo ir  remonto paslaugų teikimo paslaugų viešąjį pirkimą.

   

 

Gabija Daškevičienė Vedėja 1.

Koordinuoti įstaigos vidaus administravimui skirtų serverių migravimo procesą į bendrąjį valstybės duomenų centrą.

2.

Atlikti Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą su Susisiekimo ministerija suderintoje veiklos srityje.

3. Koordinuoti ir atlikti prekių ir paslaugų, skirtų sklandžiam įstaigos darbui užtikrinti, viešuosius pirkimus.
4. Organizuoti nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose.
       
Giedrė Šimelevičiūtė


 
Vyriausioji specialistė


 
1. Parengti ir suderinti su Susisiekimo ministerija 2023 metų dokumentacijos planą.
2.

Sutvarkyti ir įtraukti į ilgo saugojimo apyrašus Direkcijos ilgo saugojimo bylas.

3.

Organizuoti Direkcijos darbui užtikrinti reikalingų prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų procedūras.

 

 

       
Ingrida Papaurėlienė Vyriausioji specialistė 1. Organizuoti valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešuosius nuomos konkursus.
2. Organizuoti valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimą pagal panaudos sutartis.
3. Ūkio subjektų, išsinuomojusių valstybės ilgalaikį materialųjį turtą, skolų ataskaitų parengimas, skolų apmokėjimo kontrolė

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-27