BDAR

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus


exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-11 18:00 iki 2020-12-13 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Valstybės tarnautojams nustatytos užduotys

Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriui Mindaugui Zobielai nustatytos einamųjų metų užduotys:

1. Užtikrinti, kad bus sudaryta Medininkų PKP rekonstrukcijos sutartis su rangovu ir bus pradėti darbai.

2. Organizuoti pasienio kontrolės punktų infrastruktūros pritaikymo ES atvykimo - išvykimo sistemai įrengti ir įdiegti projektų rengimą.

3. Organizuoti Šalčininkų PKP trečios juostos ir kitos reikiamos infrastruktūros krovininių transporto priemonių tikrinimui importo pusėje įrengimą.

4. Organizuoti pasienio kontrolės punktų silpnųjų srovių, gaisrinės saugos, eismo valdymo ir vaizdo stebėjimo sistemų bei įrenginių, priverstinio transporto priemonių stabdymo įrenginių priežiūros ir remonto paslaugų viešąjį pirkimą.

Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojui Rimantui Šatkauskui nustatytos einamųjų metų užduotys:

 1. Įrengti Radiacinės kontrolės vartus Raigardo, Šalčininkų ir Panemunės PKP. .

 2. Pasirašyti Medininkų PKP statybos modernizavimo darbų Rangos sutartis ir pradėti rangos darbai.

 3. Parengti PKP infrastruktūros pertvarkymo techninį projektą, pritaikant ją atvykimo išvykimo sistemos (AIS) įdiegimui tarptautiniuose PKP.

 4. Parengti Direkcijos 2021-2023 metų Valstybės investicijų programą.

 

Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vyresniajai patarėjai Inai Paušienei nustatytos einamųjų metų užduotys:

1. Užtikrinti perėjimą prie Bendros viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinės sistemos (FVAIS).

2. Parengti 2019 metų veiklos plano ataskaitą.

3. Parengti Susisiekimo ministerijos 2020 – 2022 metų strateginio veiklos plano programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ Direkcijos dalį.

4. Atlikti Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro parengtų ataskaitų duomenų analizę.

5. Parengti sąmatos vykdymo tarpines atskaitas, siekiant užtikrinti lėšų panaudojimo kontrolę.

ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

Administravimo skyriaus vedėjai Gabijai Daškevičienei nustatytos einamųjų metų užduotys:

1. Parengti Direkcijos atostogų ir mokamų poilsio dienų suteikimo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, tvarkos aprašą.

2. Atlikti Direkcijos darbo procesų ir procedūrų analizę ir parengti Direkcijos darbo reglamento pakeitimus atsižvelgiant į pakitusius procesus.

3. Peržiūrėti tvarkų aprašus ir taisykles, nustatančias procesus, susijusius su personalo valdymu, ir atlikti pakeitimus, atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių personalo valdymą, nuostatas.

4. Koordinuoti sklandžiam Direkcijos darbui užtikrinti reikalingų viešųjų pirkimų vykdymą.

Administravimo skyriaus vyriausiajam specialistui Ramūnui Sutkaičiui nustatytos einamųjų metų užduotys:

1. Dalyvauti Rambyno PKP modernizavimo projekto vaizdo stebėjimo, perimetro apsaugos ir eismo valdymo sistemų diegime, bandymuose ir priėmime.

2. Įvertinti suprojektuoto Kybartų PKP modernizavimo projekto vaizdo stebėjimo, perimetro apsaugos ir eismo valdymo sistemų atitikimą techninėms specifikacijoms.

3. Kibernetinio saugumo gerinimas. Įgyvendinti Kibernetinio saugumo įstatymo nuostatas PKPD IS teisės aktuose.

Administravimo skyriaus vyriausiajai specialistei Ingridai Papaurėlienei nustatytos einamųjų metų užduotys:

1. Parengti nuomos konkurso dokumentai, atliktos nuomos procedūros, pasirašytos 2 sutartys iki 2020-12-31;

2. Parengti panaudos dokumentai, atliktos panaudos procedūros, pasirašytos 2 sutartys iki 2020-12-31.

3. Parengtos 4 ketvirtinės skolų ataskaitos.

Administravimo skyriaus vyriausiajai specialistei Giedrei Šimelevičiūtei nustatytos einamųjų metų užduotys:

1. Parengti ir suderinti su Susisiekimo ministerija 2021 metų dokumentacijos planą.

2.Parengti Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisykles iki II ketv. pabaigos.

3.Parengti Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos dokumentų valdymo tvarkos aprašą iki III ketv. pabaigos.

4. Organizuoti Direkcijos darbui užtikrinti viešųjų pirkimų procedūras.

 

STATYBOS IR TURTO VALDYMO SKYRIUS

Statybos ir turto valdymo skyriaus vedėjui  Rolandui Baltušninkui nustatytos einamųjų metų užduotys:

1. 2020 m. Direkcijos į Valstybės investicijų programą įrašytų investicinių projektų įgyvendinimo koordinavimas.

2. Atvykimo – išvykimo sistemos (AIS) diegimui reikalingos PKP infrastruktūros rangos darbų pirkimas, siūlymų teikimas rengiant pirkimo dokumentus .

3. Direkcijos 2020 metų viešųjų pirkimų plano rengimo koordinavimas.

4. Statybos - remonto darbų PKP pirkimų bei šių darbų atlikimo organizavimas ir koordinavimas (pagal poreiki ir skirtas lėšas).

Statybos ir turto valdymo skyriaus patarėjai Rolandai Sabutienei nustatytos einamųjų metų užduotys:

1. Direkcijos mažos vertės pirkimų metinės ataskaitos parengimas.

2. Direkcijos 2020 metų viešųjų pirkimų plano parengimas.

3. ES paramos lėšomis finansuojamo projekto Nr. ENI-LLB-0-250 „Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas“ koordinavimas, projekto įgyvendinimo veiklų ataskaitų, mokėjimo prašymų teikimas JTS. 

4. Radiacinė kontrolės vartų įrengimo Panemunės, Šalčininkų, Panemunės pasienio kontrolės punktuose darbų pirkimo procedūrų organizavimas bei dalyvavimas komisijos darbe.

Statybos ir turto valdymo skyriaus vyriausiajam specialistui Rolandui Galdigui nustatytos einamųjų metų užduotys:

1.  Kuruoti atvykimo – išvykimo sistemos (AIS) diegimui reikalingos PKP infrastruktūros techninio/-ių projekto/-ų rengimą. Parengti ir suderinti technines specifikacijas bei kitus dokumentus reikalingus šio/šių techninio/-ių projekto/-ų ekspertizės paslaugų viešajam pirkimui. Kuruoti statybą leidžiančio/-ių dokumento/-ų (SLD) gavimą (esant būtinybei).

2. Kontroliuoti Medininkų PKP modernizavimo statybos darbų eigą, atliekamų darbų kokybę, sekti darbų eigos atitikimą kalendoriniam grafikui, tarpinių atliktų darbų kiekių ir aktų atitikimą sutarties sąmatai.

3.  Techninių specifikacijų ir darbų kiekių žiniaraščių parengimas statybos - remonto darbų regionuose pirkimams (pagal poreikį ir atsižvelgiant į 2020 metams skirtas lėšas).

4. 2020 metais reikalingų atlikti statybos remonto darbų pasienio kontrolės punktuose įgyvendinimo koordinavimas (pagal poreikį ir atsižvelgiant į skirtas lėšas).
 

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

Pasienio kontrolės punktų administravimo skyriaus vedėjui Dariui Račkauskui nustatytos einamųjų metų užduotys:

1. Organizuoti ir įvykdyti pasienio kontrolės punktų apsauginės signalizacijos sistemų, gaisrinės signalizacijos sistemų, kompiuterinių ir telefoninių tinklų, vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemų, įeigos kontrolės sistemų, eismo reguliavimo sistemų, automatinių kelio užtvarų, šviesoforų  priežiūros, remonto ir įsigijimo bei priverstinio transporto priemonių stabdymo įrenginių priežiūros ir remonto paslaugų viešąjį pirkimą.

2. Paruošti pirkimo sąlygas ir įvykdyti pasienio kontrolės punktuose esančių automobilinių svarstyklių ir jų įrangos įsigijimo, priežiūros ir remonto paslaugų pirkimą.

3. Užtikrinti pavojingų ir probleminių atliekų pasienio kontrolės punktuose tvarkymą, organizuoti ir kontroliuoti jų nugabenimą ir priėmimą pavojingų ir probleminių atliekų saugojimo aikštelėse.

 Pasienio kontrolės punktų administravimo skyriaus vyriausiajam specialistui Sigitui Valančiui nustatytos einamųjų metų užduotys:

1. Įvykdyti pasienio kontrolės punktų (toliau – PKP) apsauginės signalizacijos sistemų, gaisrinės signalizacijos sistemų, kompiuterinių ir telefoninių tinklų, vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemų, įeigos kontrolės sistemų, eismo reguliavimo sistemų, automatinių kelio užtvarų, šviesoforų, priverstinio transporto priemonių stabdymo įrenginių įsigijimo, priežiūros bei remonto paslaugų viešąjį pirkimą (toliau – pirkimas).

2. Parengti Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos (toliau  – EVIS) nuostatų bei EVIS saugos nuostatų projektus.

3. Atlikti pakartotinę privačių investuotojų, galinčių įrengti transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną per Lavoriškių PKP, palaukimo aikštelę (toliau – aikštelė), paiešką.

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-04