BDAR
gdpr

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus


Asmens duomenų tvarkymas Pasienio kontrolės punktų direkcijoje

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 0061, el. p. [email protected]) tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos tvarko duomenų subjekto asmens duomenis, esant bent vienam iš šių pagrindų:

1. duomenų subjektas duoda sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo;

2. duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti veiksmams, susijusiems su sutartimi, kurios šalis yra duomenų subjektas;

3. duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti teisinę prievolę;

4. duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti duomenų subjekto (ar kito asmens) gyvybinius interesus;

5. duomenų tvarkymas yra būtinas viešojo intereso labui arba vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas;

6. duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant teisėtų įstaigos ar trečiosios šalies interesų (išskyrus atvejus, kai duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už šiuos duomenų valdytojo teisėtus interesus viršesni.

Direkcija tvarko duomenis:

  • gautus tiesiai iš duomenų subjekto;
  • pranešimus teikiančių asmenų prašymus ir skundus, kai įstaigai teikiami skundai ir prašymai bet kokia forma, pvz. el. paštu ar tiesiogiai įstaigoje;
  • gautus iš kitų valstybės ir savivaldos institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, tvarkančių įstaigos funkcijoms atlikti reikalingą informaciją ir turinčių teisę tokią informaciją pateikti įstaigai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-25