BDAR
gdpr

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus


Asmens duomenų teikimas

Asmens duomenys teikiami žemiau nurodytiems tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina, kad būtų įvykdyta Pasienio kontrolės punktų direkcijai prie Susisiekimo ministerijos taikoma teisinė prievolė, taip pat vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Duomenų subjekto asmens duomenys teikiami:

1. Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenys teikiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (per Valstybės tarnautojų registrą), Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

2. Asmenų, pretenduojančių į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, asmens duomenys teikiami Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

3. Paslaugos ir (ar) prekės tiekėjo, darbų vykdytojo atsakingo asmens duomenys teikiami Viešųjų pirkimų tarnybai per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą.

4. Apie korupciją pranešančio asmens duomenys teikiami Specialiųjų tyrimų tarnybai.

5. Teismo proceso šalių asmens duomenys gaunami ir teikiami teismui per Lietuvos teismų informacinės sistemos Viešųjų elektroninių paslaugų posistemį.

6. Kitiems tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Pasienio kontrolės punktų direkciją prie Susisiekimo ministerijos įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos gali teikti duomenų subjekto asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia įstaigai paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko duomenų subjekto asmens duomenis įstaigos, kaip duomenų valdytojo, vardu, prieš tai sudarius su jais duomenų tvarkymo sutartį. Įstaiga gali teikti duomenų subjekto asmens duomenis duomenų tvarkytojams vadovaujantis teisės aktu pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisę.

 

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti paslaugų teikimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įstaiga pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Duomenų subjektai turi teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau asmens duomenų pateikimas yra reikalingas privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti, todėl nepateikus savo asmens duomenų, direkcijai gali nepavykti įgyvendinti išvardintų tikslų.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-25