Pasienio kontrolės punktų strategijos įgyvendinimo priemonių vykdymas

1.   Dalyvauja rengiant pasienio kontrolės punktų plėtros strateginį planą bei jo įgyvendinimo priemones.
2.   Rengia dokumentus Europos Sąjungos finansinei paramai gauti.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-22